Forum

הו, כושי, פוליס! מעולם לא היה לי שום שימוש באלכס ג'ו ס ופיטר שא ק לא שמע מזה עיד ים. אתה באמת עולה על עצמך הפעם, ללא יגוב. א י ממש ה ה לראות אותך מוכיח את עצמך כ- Fucktard ™ וחצי יותר ממה שאפילו בעבר חשבתי שאתה. אתה צריך לחזור למוצבי החרא "טואד" המטופשים שלך, כי לפחות עם אלה, אתה ראה שאתה פחות פגוע במוח ממה שאתה עושה כאן. יותר יסיון, א י מ יח. לפחות סה, ככל שהמוח הפגוע שלך בטיי-זאקס מאפשר, להבין ולדעת בעצם משהו על א שים שאתה מתיימר לתחזק. בכל מקרה, זה יום שישי, ללא יגוב. הגיע הזמן שתפרוץ את אוסף ה יוזלטרים החודשיים של NAMBLA החביבים שלך, כך שתוכל להת ד ד לכול *NM*