Forum

חח, לא, UF, המציאות היא שאתה Fucktard ™! הודאת בזה מזמן על ידי מתן לעצמך את שם המשתמש! חבל שב וסף להיותך הפה האולטימטיבי של שימה בפה, אתה גם יותר מדי טוויטר עבה אפילו כדי לפרסם תחת שם משלך, אה כל כך שם משתמש בחר! וכמובן, כולם יודעים כי הגזע השמ ו י, המטו ף, שעכבר הפ ים של העכברוש, המכוסה קרס של שדים, הידוע גם בשם KIKES, כלומר ב י השבטים הגזעיים שלך, הם אדו י שי וי השמות! אף אחד לא עושה את זה יותר או יותר *NM*

Messages In This Thread